مرکز مشاوره و درمان

مرکز مشاوره، بهداشت و درمان دانشگاه بیرجند از نظر سازمانی زیر نظر معاون دانشجویی دانشگاه بیرجند فعالیت می‌کند. سابقه‌ي فعالیت‌ خدمات روان‌شناختی و مشاوره در دانشگاه بیرجند به سال ۱۳۷۰ و تشکیل دفتر مشاوره‌ی دانشجویی بر می‌گردد. این دفتر در محل معاونت دانشجویی دانشگاه با جذب یک نیروی مددکار اجتماعی (سرکار خانم مبرقعی) آغاز به فعالیت کرد. بعد از گذشت هفت سال (۱۳۷۷) مرکز مشاوره، بهداشت و درمان دانشگاه با مسئولیت دکتر خامسان تأسیس و فعالیت خود را با جذب سه کارشناس (یک روان‌شناس، یک مددکار و یک مسئول پذیرش) گسترش داد. این مرکز خدمات روان‌شناختی و خدمات بهداشت و سلامت را در دانشگاه بیرجند ارائه نمود. از سال ۱۳۹۱ با حمایت مدیریت دانشگاه،‌ فعالیت‌های مرکز در دو بخش مشاوره و درمان، و بهداشت و درمان گسترش چشم‌گیری یافت. طی این مدت شعب و دفاتر مشاوره در همه‌ی پردیس‌ها، دانشکده‌ها و خوابگاه ها فعال و واحدهای مختلف برای پوشش اهداف مرتبط با خدمات مشاوره و روان‌شناختی تأسیس شده است.
اهداف:
در سال ۱۳۷۷ دفتر مشاوره‌ی دانشجویی دانشگاه بیرجند از نظر سازمانی به مرکز مشاوره، بهداشت و درمان با دو بخش مرکز مشاوره و مرکز بهداشت (درمانگاه) تغییر یافت. اهداف مرکزمشاوره به شرح زیر می‌باشد:
رشد و افزایش سطح توانمندی¬ها، استعداد های دانشجویان بهمنظور فراهم نمودن بستر مناسب برای تحصیل و آینده‌ی بهتر از طریق ارائه‌ی خدمات مشاوره و روان‌شناسی