مسئول درمانگاه

  •  
     

مرکز بهداشت و درمان

- تاریخچه: مرکز بهداشت و درمان در سال 1377 زیر نظر مرکز مشاوره، با یک پزشک شروع به کار کرد. به تدریج بخش¬ دندانپزشکی راه¬اندازی شد. پس از پیگیری¬های فراوان، در سال 1392 با اخذ مجوز درمانگاه به نام "درمانگاه فرهیختگان" فعالیت¬های آن گسترش یافت است.