تماس با ما
  • پردیس شوکت آباد- حوزه امور دانشجویی -انتهای سالن- مرکز مشاوره، بهداشت و درمان
  • صندوق پستی: 97175/615
  • تلفن: 05632202066
  • دورنگار: 05632202166
  • ccht[at] birjand.ac.ir
نام (*)
ورودی نامعتبر است
ایمیل (*)
ورودی نامعتبر است
توضیحات
ورودی نامعتبر است
کد امنیتی (*)کد امنیتی
ورودی نامعتبر است