خوابگاه دختران    
مجموعه خوابگاهی صدف ساعات کاری 
 آدرس: 

 دانشگاه بیرجند، پردیس شوکت¬آباد، خوابگاه صدف 1،طبقه دوم ،اتاق 200،دفتر مشاوره 

دانشگاه بیرجند، پردیس شوکت آباد ،خوابگاه صدف2،دفتر مشاوره

       همه روزه
 تلفن:   05632202121  ازساعت 20 الی 23
مشاوران:  خانم عباسی ، خانم جعفری  
     
خوابگاه توحید ساعات کاری 
 آدرس: بیرجند،خیابان 15خرداد ،خوابگاه توحید      از یکشنبه تا  پنج شنبه
 تلفن:  05632437338  ازساعت 20 الی 23
مشاوران: خانم شکوری،خانم فولادی  
     
خوابگاه گلستان ساعات کاری 
 آدرس: کیلومتر5جاده کرمان ، دانشکده کشاورزی ، پردیس امیر اباد ، خوابگاه گلستان،گلستان 1، سوئیت 5       ازشنبه تا پنج شنبه
 تلفن:  05632254041 داخلی 318 ازساعت 20 الی 23
مشاوران: 

خانم نادری ،خانم بیابانی

  
 خوابگاه پسران    
مجموعه خوابگاهی سرو ساعات کاری 
 آدرس:  دانشگاه بیرجند، پردیس شوکت¬آباد، خوابگاه سرو2 ،جنب اتاق سرپرست،دفتر مشاوره       
تلفن:   05632202488 از شنبه تا پنج شنبه
مشاوران: آقای بیجاری ،آقای شوقی ، آقای رزاقی  
     
خوابگاه ابوذر ساعات کاری 
 آدرس: بیرجند، خیابان مدرس 2 ،خوابگاه ابوذر،جنب اتاق سرپرستی ،دفتر مشاوره      روزهای شنبه ،یکشنبه ،سه شنبه و چهارشنبه
 تلفن:  05632229251 ازساعت 20 الی 23
مشاوران: آقای محمدی ، آقای بیجاری ، آقای شوقی  
     
خوابگاه امیر ساعات کاری 
 آدرس: کیلومتر5جاده کرمان ، دانشکده کشاورزی ، پردیس امیر اباد ،  خوابگاه امیر ، طبقه سوم، دفتر مشاوره       ازشنبه تا پنج شنبه
 تلفن:  05632254041 داخلی 317  ازساعت 20 الی 23
مشاوران: 

آقای شریفی ، آقای بخشی