نمایشگاه بزرگ استانی پیشگیری از آسیب های اجتماعی با مشارکت شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در روزهای 10 لغایت 12 اردیبهشت ماه 96 در دانشگاه بیرجند، پردیس شوکت آباد، حوزه امور دانشجویی برگزار می گردد.

poster bargozari